Begin oktober 2015 ontdekte Jenny Buise-Rogiers tijdens een tochtje  in de modder van Saeftinghe een intrigerend object. Kort daarop gingen enkele leden van de Werkgroep Archeologie een kijkje nemen. Gelukkig lag het voorwerp er ondanks de schurende werking van de eb- en vloedstroom nog bij als bij de eerste ontdekking. Het leek op een lange, smalle kist, die duidelijk was gesitueerd in een speciaal daarvoor gegraven gat. Dat de ene korte kant breder leek dan de andere versterkte de indruk dat het wel eens om een doodskist kon gaan. Omdat de “kist” gevuld was met klei kon niet worden waargenomen of de mogelijke “eigenaar” nog aanwezig was of al in een eerder stadium de benen had genomen, d.w.z. er uit was gespoeld. Dat zou best kunnen, want in deze omgeving worden op het strand regelmatig  menselijke ( en dierlijke ) resten gevonden.  De orientatie was zuidwest-noordoost. Uiteraard werd er niet in of rond het object gegraven, maar werden wel de nodige foto’s gemaakt. Diezelfde dag nog werd dhr. Hans Jongepier ( SCEZ ) op de hoogte gebracht van de vondst en de ideeën daarover. Nadat aan de nodige formaliteiten was voldaan kwam die begin november een kijkje nemen. De ”kist” bleek 1.75 m lang te zijn en had  korte zijden van 34 en 24 cm.

Doodskist in Saeftinghe

Het hout van de zijwanden was ongeveer 2 cm dik, volledig vergaan en viel bij de minste aanraking uiteen. En van een bodem was nog maar weinig te bespeuren. Wel leek het alsof er een laagje houtskool in lag. Van een skelet of resten daarvan werd geen spoor gevonden. Ook aardewerk of metaal werd niet aangetroffen. Al met al leverde het onderzoek dus meer vragen dan antwoorden op. Hopelijk mogen de meegenomen hout- en houtskoolresten onderzocht worden zodat we in elk geval de ouderdom van het voorwerp te weten kunnen komen. Op 30 december  is de “kist” uitgemeten door Henk Massink van de HZ Vlissingen:  het "hoofdeinde" lag op NAP -0,414, ruim drie meter onder de huidige gemiddelde hoogwaterlijn.


Mark Zwartelé,

Werkgroep Archeologie Hulst

Bij de foto’s:

1. Vreemd object in de modder.

2. Hans Jongepier (SCEZ) graaft het voorwerp bloot.

3. Nog even iets verder graven.

4. Het eindresultaat.