Werkgroep archeologie hulst e werkgroep D

Fikkie


Jaap

Dicky

Georgette

Frits


Freddy


FredJaap


Hanneke


Karel-Jan

Joris

Fred


Wie zijn wij

Een groep enthousiaste amateur archeologen die in en rondom Hulst zich bezig houdt met archeologie en alles wat daarmee te maken heeft.

We maken deel uit van De Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" en zijn aangesloten bij de AWN.

Om iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte te brengen, houden we deze website bij.

Hieronder enkele foto's van onze leden

Wat doen wij


Wij houden ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

1. Het beoordelen van bouwplannen en vergunningen om archeologisch

    waardevolle zaken niet verloren te laten gaan.
2. Assisteren bij opgravingen op verzoek van de gemeente of uitvoerende

    bedrijven.
3. Schoonmaken, reconstrueren, registreren en beheren van vondstmateriaal.
4. Documenteren van archeologische vondsten en gegevens.
5. Functioneren als vraagbaak voor archeologisch geïnteresseerden.

6. Het geven van excursies en rondleidingen bij opgravingen.

7. Het publiceren van o.a. onderzoeken en jaarverslagen.

8. Het onderzoeken van nog niet archeologisch gewaardeerde sites.

9. Het verrichten van veldkartering.

10. Educatie (op scholen of op de werkplek).

11. Het bevorderen van eigen deskundigheid d.m.v. het deelnemen aan

      workshops etc..

12. Het onderhouden van onze website.