Oorlogstuig

In het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch is van 28 januari tot 14 mei de tentoonstelling "Opgegraven strijd, Archeologie van de oorlog" te zien.

Ruim 700 voorwerpen uit ruim 50 instellingen van onder andere particulieren en depots voor bodemvondsten leverden materiaal voor deze unieke tentoonstelling. Variërend van prehistorische skeletten uit Wassenaar, Romeinse slingerkogels, middeleeuws geschut, wapens uit de slag bij Arnhem en alledaagse dingen uit legerkampen van Napoleon tot en met de Tweede Wereldoorlog, alles ooit opgegraven ergens in Nederland. De archeologen Evert van Ginkel en Arjen Bosman, specialisten militair erfgoed hebben deze tentoonstelling samengesteld.

Getipt door Joost van den Berg, de nieuwe depotbeheerder bij de SCEZ werden vondsten uit de opgraving in de Haven van Hulst uitgezocht en beschikbaar gesteld voor deze bijzondere tentoonstelling.

Een deel van de getoonde voorwerpen komt uit het Provinciaal depot, het andere deel zijn stortvondsten uit de Haven die uitgeleend zijn door het Museum De Vier Ambachten in Hulst. Verschillende helmen, onderdelen van diverse harnassen, kruitmaatjes en gevesten van zwaarden uit de Tachtigjarige oorlog zijn in een vitrine op een groot plateau verwerkt.   Vondsten uit Hulst in 's-Hertogenbosch

Dicky de Koning

AWN afd. Zeeland

Allemaal uniek materiaal, dat nog niet eerder op een landelijk tentoonstelling te zien was. Op een bijschrift staat te lezen dat Hulst verschillende keren het strijdtoneel was van de oorlog tussen de Staatse en Spaanse troepen. Tot mijn verrassing hangt er ook een foto van de opgraving in de Haven waarop Christ van Terheijden te zien is, achter een aantal grote ijzeren kanonskogels.