De vischbrug weer even in beeld

De leden van de Werkgroep Archeologie Hulst volgen voor zover zij daar tijd en gelegenheid voor hebben de werkzaamheden aan de Nieuwe Bierkaai op de voet. Niet alleen de sloop van de oude panden, maar vooral ook  het eventuele graafwerk.

Toen er onlangs bij de Vismarkt gegraven moest worden i.v.m. het verleggen van een aantal leidingen en kabels waren ze dan ook "toevallig" present. En toen de graafmachine voor het "Het Hof van Vlaanderen" op een zware bakstenen constructie stuitte was het voor hen al snel duidelijk dat dit wel eens de resten van de oude Vischbrug konden zijn. Het water van de voormalige haven maakte immers volgens de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 bij de Vismarkt een scherpe bocht naar rechts, kruiste de Steenstraat/Overdamstraat en liep vervolgens langs het Minderbroederklooster op de Schelphoek tot aan de Vest waar het d.m.v. een sluisje de stad weer verliet. Om vanaf de Steenstraat de wijk aan de Overdamstraat te kunnen bereiken was dus een brug noodzakelijk geweest, wier functie later was komen te vervallen bij het verzanden en dempen van de haven.

De ontdekking werd meteen gemeld aan de betrokken gemeenteambtenaren  en aan Nathalie van Jole,  adviseur gemeentelijke archeologie en werkzaam bij de SCEZ  in Middelburg. Zij zorgde er voor dat nog geen twee uur later Hans Jongepier, adviseur archeologie bij de SCEZ op het toneel verscheen. Ondertussen hadden de werkgroepleden de boog van het gewelf van de brug voor zover dat mogelijk was vrij gemaakt, evenals enkele delen van het muurwerk. Het bouwwerk bestond uit keurig gemetselde kloostermoppen en was aan de buitenkant geheel of gedeeltelijk bekleed geweest met zandsteen. Hiervan werden een groot aantal exemplaren los onder het gewelf  terug gevonden en bij wat dieper graven bleken er nog een aantal in verband in de zijmuur aanwezig te zijn.

Na de nodige opmetingen en het maken van een aantal foto’s  gaf Jongepier toestemming om de volgende dag de resten weer af te dekken. Maar voor dat daadwerkelijk gebeurde heeft de Werkgroep nog enkele min  of meer gave stukken zandsteen uit de af te voeren grond gevist en “in veiligheid” gebracht.

Bij de foto's:

1. De vischbrug komt te voorschijn.

2. Een mooie gemetselde  rondboog.

3. Het grootste deel is vroeger vernield om riolering

    aan te leggen.

4. Bovenaanzicht van de gehavende brug.


Noot: Vóór de brug is een stevige muur gemetseld.

         Hier is echter niets over bekend.

Mark Zwartelé, Werkgroep Archeologie Hulst