Aan onze werkgroep was gevraagd of wij ook een bijdrage aan dit festijn konden leveren en daarom hadden we een tent en een kraam opgebouwd tegenover het nog braak liggende terrein van de voormalige haven. Een gepaste locatie, vonden we.

In de tent was een power-point presentatie en een groot aantal foto's te zien van onze bijdrage aan de laatste grote opgravingen in de binnenstad. En aan de hand van een kaart van Jacob van Deventer uit 1560 vertelden we aan belangstellenden  hoe de haven er vroeger uitzag en hoe die vermoedelijk in de toekomst ging worden.

Met op het sloopterrein verzamelde oude bakstenen hadden we een beerbak nagebootst en deze opgevuld met beer ( d.w.z. zwarte compost uit het milieupark ) waarin een aantal potscherven en fragmenten van kleipijpen  waren verstopt. En om het nog echter te doen lijken stond daar een echte poepdoos of plee bij, het product van een middagje noeste huisvlijt van een van onze leden. De kinderen - en dat waren er heel wat - die met een troffeltje een of meerdere  voorwerpen opgroeven konden die daarna aan de hand van een soort tijdbalk dateren en kregen vervolgens uitleg over de functie ervan in de vroegere huishoudens.


Mark Zwartelé,

Werkgroep Archeologie Hulst

Vestingdagen in Hulst

Het laatste weekend van augustus beleefde Hulst de Vestingdagen 2014. Twee dagen lang waren de straten bevolkt met ingezetenen in kostuums uit lang vervlogen tijden, variërend van in lompen gehulde bedelaars tot rijk uitgedoste notabelen. Bij de talrijke marktkraampjes die her en der in de stad stonden opgesteld prezen eveneens in historische kledij gestoken kooplui hun waren aan en soldaten in kleurrijke uniformen (vroeger deed men overduidelijk nog niet aan camouflage) paradeerden met "vliegende vaandels en slaande trom" door de straten of demonstreerden bij de wallen hoe je vroeger de vijand te lijf ging met sabel, piek of musket. Er kwam zelfs een kanon aan te pas. Kortom, het verleden herleefde heel even.


Bij de foto's:

1. Het vuur onder de zoutpan wordt aangestoken.

2. Belangstelling genoeg die dag.

3. (Links) Joris en Frits roeren om de beurt.

4. (Links) Hanneke laat de jeugd proeven.

6 t/m 9. (Rechts) Enkele van onze deelnemers.

In een  hoop zand kon men met een detector naar metalen voorwerpjes zoals munten en musketkogels zoeken en deze eveneens een plaatsje geven op genoemde tijdbalk.

En omdat Hulst in de middeleeuwen  een centrum van zoutproductie was geweest hadden we ook aandacht besteed aan de selnering. Natte turf - vers aangevoerd uit Het Verdronken Land van Saeftinghe - , mandjes droge turf, een hoopje selas, een met pekel gevulde zoutpan op een namaakvuurtje, zout in verschillende stadia van raffinage en niet te vergeten een ''echt" keetwijf dat  de nodige uitleg gaf trokken volop de aandacht.

De eerste dag van de festiviteiten waren de weergoden Hulst goed gezind en verliep de dag met veel zon en aangename temperaturen, wat de omzet op de talrijke terrasjes ongetwijfeld gunstig beïnvloedde. De zondag liet minder fraai weer zien en in de namiddag begon het zelfs te regenen zodat toeschouwers en deelnemers of naar huis gingen of de beschutting van een herberg opzochten. Dus hebben wij toen ook maar onze kostuums uitgetrokken, de spulletjes opgeruimd en zijn na een biertje ( of iets fris ) op de geslaagde presentatie van de Werkgroep gedronken te hebben voldaan naar huis gegaan.