Eind november 2012 is er door Artefact/Grontmij een spoedonderzoek uitgevoerd n.a.v. graafwerkzaamheden voor het verleggen van een waterleiding op de hoek Absdaalseweg/Hogeweg. Eerder in 2007 zijn er door BAAC bv op deze locatie proefsleuven gegraven en is er een vuursteenvindplaats met crematieresten gevonden.

Kort na het afgraven van de akkergrond  is er op de pleistocene zandgrond het met plastic afgedekte crematiegraf terug gevonden. Bij het schaven van de grond zijn verschillende vuursteenfragmenten gevonden. De grond uit het crematiegraf is volledig meegenomen en gezeefd, waarnaar de archeologen van Artefact/Grontmij momenteel verder onderzoek doen. Een Fysisch Antropoloog onderzoekt de crematieresten en het laboratorium voert een C14 datering uit. Er is dus nog geen zekere datering bekend en het staat ook nog niet vast of het bot wel menselijk is. Crematieresten werden vroeger niet vermalen, daarom vind je in de asresten ook nog stukjes bot terug.

Er zijn ook sporen van een boomval aangetroffen en sporen van middeleeuwse greppels. Circa 300 stuks vuursteen zijn er gevonden (waaronder zowel werktuigen als débitage materiaal. De datering hiervan is Mesolithicum, de middensteentijd, ca. 10.000 tot 7.000 jaar geleden.

Wordt vervolgd……


Joris Kemper

Werkgroep Archeologie Hulst

Crematiegraf aan de Absdaalseweg