Veendijken opmeten in Saeftinghe

Onderzoek veendijk in oostelijk Saeftinghe.


Voor dinsdag 30 december 2015 was er door Saeftinghegids Marc Buise een archeologisch getint tochtje in het uiterste oosten van Saeftinghe georganiseerd. De bedoeling was om een aantal sites driedimensionaal vast te leggen voordat de erosie hen zal doen verdwijnen.

Met name het gegeven dat bij de werken ten behoeve van de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder een nog aanwezige veendijk zal worden weggegraven, droeg daaraan bij. Om dit te verwezenlijken was via Walter Ivens contact gezocht met Bram Vercruyssen van de Hogeschool Zeeland (HZ) te Vlissingen. Aanwezig waren Walter Ivens, Co van Reijen, Bram Vercruyssen en Henk Massink van de HZ, Jenny en Marc Buise en Frits van Velzen van de WAH.

Het was laagwater 12.50 uur.

Van 10:45 tot 12:00 verbleven we op een aan erosie onderhevig deel van De Noord. Hier zijn een aantal slootstructuren opgemeten. Bovendien werden de restanten van een eerder met Hans Jongepier van het SCEZ uitgegraven vuurboet en ‘grafkist’ uitgemeten. Bij een mogelijk kleizodendepot, dat reeds enkele jaren zichtbaar is, ontstond twijfel. Een opgeworpen dam is niet onmogelijk. Enkele maanden eerder waren in het verlengde ervan een aantal duidelijk door mensenhanden neergelegde stokken of takken aangetroffen. Loodrecht erop lijkt een kanaalvormige structuur aanwezig. Ook dit is allemaal vastgelegd.


Na een korte koffiepauze verlegde het onderzoek te 12:50 zich naar de veendijk in de afwateringsgeul van het Sieperdaschor. Deze is al een twintigtal jaren bekend maar slechts als profiel in een doorbraak met een stuk van circa twintig meter dagzomend aan de zuidzijde ervan. Nu was als gevolg van erosie de bovenkant ervan over een lengte van meer dan 200 meter in noordelijke richting zichtbaar geworden. Dit nieuwe stuk is over de gehele lengte vastgelegd alsmede de handgegraven doorsnijding, die bij een eerder bezoek was opgevallen. Het andere dijkrestant dat meer oostelijk ligt, is niet opgemeten, alhoewel de locatie van op afstand wel zichtbaar was. Het getij evenwel liet een bezoek niet toe. Dit dijkrestant is bij een eerder bezoek driedimensionaal opgemeten in januari 2015 door Toon Vinken en Marc Buise. Om circa 13:30 werden de meetwerkzaamheden beëindigd.


Marc Buise